Skip to content

FischDB - die Fischdatenbank

Personal tools
You are here: Home » Fischkatalog » Beryx splendens » alignment
Views
 • State: published

Beryx splendens – Alignment

 


      1                                          80
NC_003188_ AAAAACCACC GTTATTTTTT AACTATAAGA ACCCTAATGG CCAACCTCCG AAAAACTCAC CCCCTCCTAA AAATCGCAAA
 AP002939 AAAAACCACC GTTATTTTTT AACTATAAGA ACCCTAATGG CCAACCTCCG AAAAACTCAC CCCCTCCTAA AAATCGCAAA
 AB108491                     ATGG CCAACCTCCG AAAAACTCAC CCCCTCCTAA AAATCGCAAA
 AF100912                     ATGG CCAACCACCG AAAAACTCAC CCCCTCCTAA AAATCGCAAA
 AF100913                     ATGG CCAACCACCG AAAAACTCAC CCCCTCCTAA AAATCGCAAA
 AF100911                     ATGG CCAACCACCG AAAAACTCAC CCCCTCCTAA AAATCGCAAA
 AY328403                                             
 AY328405                                             
 AY328404                                             
 AY328406                                             
 AF515763                                             
 AF183876                                             
 AF515762                                             
 AF183877                                             
 AF183878                                             
 AF183887                                             
 AF183880                                             
 AF515765                                             
 AF183879                                             
 AF183881                                             
 AF515764                                             
 AF183882                                             
 AF183886                                             
 AF183885                                             
 AF183884                                             
 AF183883                                             
 AF183888                                             
 AF183889                                             
 Consensus                                             

      81                                         160
NC_003188_ CGACGCACTA ATTGACCTCC CCACCCCCTC CAACATCTCA ACCATGTGAA ACTTTGGGTC ACTCCTAGGC CTCTGTTTAG
 AP002939 CGACGCACTA ATTGACCTCC CCACCCCCTC CAACATCTCA ACCATGTGAA ACTTTGGGTC ACTCCTAGGC CTCTGTTTAG
 AB108491 CGACGCACTA ATTGACCTCC CCACCCCCTC CAACATCTCA ACCATGTGAA ACTTTGGGTC ACTCCTAGGC CTCTGTTTAG
 AF100912 CGACGCACTA ATTGACCTCC CCACCCCCTC CAACATCTCA ACCATGTGAA ACTTTGGGTC ACTCCTAGGC CTCTGTTTAG
 AF100913 CGACGCACTA ATTGACCTCC CCACCCCCTC CAACATCTCA ACCATGTGAA ACTTTGGGTC ACTCCTAGGC CTCTGTTTAG
 AF100911 CGACGCACTA ATTGACCTCC CCACCCCCTC CAACATCTCA ACCATGTGAA ACTTTGGGTC ACTCCTAGGC CTCTGTTTAG
 AY328403                      A GCATGATGAA ACTTTGGGTC ACTCCTAGGC CTCTGTTTAG
 AY328405                      A GCATGATGAA ACTTTGGGTC ACTCCTAGGC CTCTGTTTAG
 AY328404                      A GCATGATGAA ACTTTGGGTC ACTCCTAGGC CTCTGTTTAG
 AY328406                      A GCATGATGAA ACTTTGGGTC ACTCCTAGGC CTCTGTTTAG
 AF515763                                             
 AF183876                                             
 AF515762                                             
 AF183877                                             
 AF183878                                             
 AF183887                                             
 AF183880                                             
 AF515765                                             
 AF183879                                             
 AF183881                                             
 AF515764                                             
 AF183882                                             
 AF183886                                             
 AF183885                                             
 AF183884                                             
 AF183883                                             
 AF183888                                             
 AF183889                                             
 Consensus                      . .......... .......... .......... ..........

      161                                         240
NC_003188_ TAAGCCAAAT CCTCACAGGA CTCTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AP002939 TAAGCCAAAT CCTCACAGGA CTCTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AB108491 TAAGCCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF100912 TAAGCCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF100913 TAAGCCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF100911 TAAGCCAAAT CCTCACAGGA CTTTTTCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AY328403 TAAGCCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AY328405 TAAGCCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AY328404 TAAGCCAAAT CCTCACAGGA CTCTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AY328406 TAAGCCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF515763   CCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF183876   CCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF515762   CCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF183877   CCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC GGTAGCCCAC
 AF183878   CCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC GGTAGCCCAC
 AF183887   CCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC GGTAGCCCAC
 AF183880   CCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTGGCCCAC
 AF515765   CCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF183879   CCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF183881   CCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF515764   CCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF183882   CCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF183886   CCAAAT CCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF183885   CCAAAT CCTCACABGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCCACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF183884   CCAAAT MCTCACAGGA CTTTTCCTAG CCATANACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF183883   CCAAAT CCTTACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCGTC AGTAGCCCAC
 AF183888   CCAAAT CCTTACAGGA CTTTTCTTAG CCATACACTA CACCTCTGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 AF183889   CCAAAT CCTTACAGGA CTTTTCTTAG CCATACACTA CACCTCTGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC AGTAGCCCAC
 Consensus ....CCAAAT CCTcACAGGA CTTTTCCTAG CCATACACTA CACCTCCGAC ATCGCTACCG CCTTCTCATC aGTAGCCCAC

      241                                         320
NC_003188_ ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AP002939 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AB108491 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF100912 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF100913 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF100911 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AY328403 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AY328405 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AY328404 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AY328406 ATCTGCCGAG ACGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF515763 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF183876 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF515762 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF183877 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF183878 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF183887 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF183880 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF515765 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCCA
 AF183879 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF183881 ATCTGCCGAD ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF515764 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTG ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF183882 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF183886 ATCTGCCGAG ACGHAAACTA CGGGTGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCCTCA TCTGCATCTA
 AF183885 ATCTGCCGAV ATGWAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF183884 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF183883 ATCTGCCGAG ATGTAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA
 AF183888 ATCTGCCGAG VCGBNVACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCA GTCTTCTTCA TCTGCATTTA
 AF183889 ATCTGCCGHG ATGBAACCTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCA GTCTTCTTCA TCTGCATTTA
 Consensus ATCTGCCGAG AtGtAAACTA CGGATGACTA ATCCGAAACC TACATGCCAA CGGAGCATCT GTCTTCTTCA TCTGCATCTA

      321                                         400
NC_003188_ CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AP002939 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AB108491 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AF100912 CATGCACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AF100913 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AF100911 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AY328403 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AY328405 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AY328404 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AY328406 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AF515763 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AF183876 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AF515762 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AF183877 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AF183878 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AF183887 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AF183880 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AF515765 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AF183879 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAN CCTGAAACAC CGGGGTAGTC CTACTCCTAC
 AF183881 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGCGTAGTC CTACTCCTGC
 AF515764 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGTGTAGTC CTACTCCTGC
 AF183882 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATWAAGAAA CCTGAAACAC CGGKGTAGTC CTACTCCTGC
 AF183886 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AF183885 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAGTC CTACTCCTAC
 AF183884 CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATWAAGAAA CCTGAAACAC CGGARTAGTC CTACTCCTAC
 AF183883 CATACACATC GGCCGAGGCC TATACTACGG CTCCTACCTM TATAAAGAAA CCTGAAAMAC CGGARTABTC MTACTCCTAC
 AF183888 CATACATATT GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TACAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAATC CTACTCCTAC
 AF183889 CATACATATT GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TACAAAGAAA CCTGAAACAC CGGAGTAATC CTACTCCTAC
 Consensus CATACACATC GGCCGAGGAC TATACTACGG CTCCTACCTA TATAAAGAAA CCTGAAACAC CGGaGTAgTC CTACTCCTaC

      401                                464
NC_003188_ TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCCATG AGGACAAATG TCCTTCTGAG GTGC
 AP002939 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCCATG AGGACAAATG TCCTTCTGAG GTGC
 AB108491 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCCATG AGGACAGATG TCCTTCTGAG GTGC
 AF100912 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCCA               
 AF100913 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCCA               
 AF100911 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCCA               
 AY328403 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCCATG AGGACAAATA TCA      
 AY328405 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCCATG AGGACAAATA TCA      
 AY328404 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCCATG AGGACAAATA TCA      
 AY328406 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCCATG AGGACAAATA TCA      
 AF515763 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF183876 TAGTAATGAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF515762 TAGTAATGAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF183877 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF183878 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF183887 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF183880 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF515765 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF183879 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF183881 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF515764 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF183882 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF183886 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF183885 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF183884 TAGTAATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF183883 TAATTATAAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC               
 AF183888 TAGTAATGAT AACCGCTTTC GTAGGTTATG TACTTCC               
 AF183889 TAGTAATGAT AACCGCTTTC GTAGGTTATG TACTCCC               
 Consensus TAGTAATaAT AACCGCTTTC GTAGGCTACG TACTTCC... .......... ...      

Referenz: Multiple sequence alignment with hierarchical clustering F. CORPET, 1988, Nucl. Acids Res., 16 (22), 10881-10890