Skip to content

FischDB - die Fischdatenbank

Personal tools
You are here: Home » Fischkatalog » Huso huso » alignment
Views
 • State: published

Huso huso – Alignment

 


      1                                          80
 NC_005252 AAAAACCACC GTTGTTAATT CAACTATAAA AACCAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CACTACTTAA AATTATTAAT
 AY442351 AAAAACCACC GTTGTTAATT CAACTATAAA AACCAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CACTACTTAA AATTATTAAT
 AJ245840                   CAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CACTACTTAA AATTATTAAT
 AF283743               TAAA AAMCAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CAYTACTTAA AATTATTAAT
 AF283744               TAAA AACCAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CACTACTTAA AATTATTAAT
 AF283745               TAAA AACCAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CACTACTTAA AATTATTAAT
 AF308904                                             
 AF308907                                             
 AF308906                                             
 AF308908                                             
 AF308905                                             
 AF404786                                             
 AF006132                                             
 Consensus               .... .......... .......... .......... .......... ..........

      81                                         160
 NC_005252 GGAGCATTTA TTGACCTCCC CACACCCTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AY442351 GGAGCATTTA TTGACCTCCC CACACCCTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AJ245840 GGAGCATTTA TTGACCTCCC CACACCCTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF283743 GGAGCATTTA TTGACCTCCC CACACCCTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF283744 GGAGCATTTA TTGACCTCCC CACACCCTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF283745 GGAGCATTTA TTGACCTCCC CACACCCTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF308904                                  CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF308907                                  CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF308906                                  CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF308908                                  CTCCTAGGCC TGTGCCTTAT
 AF308905                                  CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF404786                                  CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF006132                                  CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 Consensus .......... .......... .......... .......... .......... .......... CTCCTAGGCC TcTGCCTTAT

      161                                         240
 NC_005252 TACACAAATC TTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TCTCAACGGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AY442351 TACACAAATC TTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TCTCAACGGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AJ245840 TACACAAATC TTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TCTCAACGGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF283743 TACACAAATC TTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TCTCAACGGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF283744 TACACAAATC TTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TCTCAACGGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF283745 TACACAAATC TTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TCTCAACGGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF308904 TACACAAATC TTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TCTCAACGGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF308907 TACACAAATC TTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TCTCAACGGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF308906 TACACAAATC TTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TCTCAACGGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF308908 TACACAAATC TTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TCTCAACGGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF308905 TACACAAATC TTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TCTCAACGGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF404786 TACACAAATC TTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TCTCAACGGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF006132 CACACAAATC TTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TCTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 Consensus tACACAAATC TTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TCTCAACgGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA

      241                                         320
 NC_005252 TCTGCCGAGA CGTAAATTAT GGATGACTAA TCCGAAATAT TCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTCAT CTGCTTGTAC
 AY442351 TCTGCCGAGA CGTAAATTAT GGATGACTAA TCCGAAATAT TCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTCAT CTGCTTGTAC
 AJ245840 TCTGCCGAGA CGTAAATTAT GGATGACTTA TCCGAAATAT TCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTCAT CTGCTTGTAC
 AF283743 TCTGCCGAGA CGTAAATTAT GGATGACTAA TCCGAAATAT TCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTCAT CTGCTTGTAC
 AF283744 TCTGCCGAGA CGTAAATTAT GGATGACTAA TCCGAAATAT TCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTCAT CTGCTTGTAC
 AF283745 TCTGCCGAGA CGTAAATTAT GGATGACTAA TCCGAAATAT TCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTCAT CTGCTTGTAC
 AF308904 TCTGCCGAGA CGTAAATTAT GGATGACTAA TCCGAAATAT TCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTCAT CTGCTTGTAC
 AF308907 TCTGCCGAGA CGTAAATTAT GGATGACTTA TCCGAAATAT TCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTCAT CTGCTTGTAC
 AF308906 TCTGCCGAGA CGTAAATTAT GGATGACTAA TCCGAAATAT TCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTCAT CTGCTTGTAC
 AF308908 TCTGCCGAGA CGTAAATTAT GGATGACTAA TCCGAAATAT TCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTCAT CTGCTTGTAC
 AF308905 TCTGCCGAGA CGTAAATTAT GGATGACTAA TCCAAAATAT TCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTCAT CTGCTTGTAC
 AF404786 TCTGCCGAGA CGTAAATTAT GGATGACTAA TCCGAAATAT TCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTCAT CTGCTTGTAC
 AF006132 TCTGCCGAGA CGTAAATTAT GGATGACTAA TCCGAAATAT TCATGCAAAC GGGGCCTCCT CCTTCTTCAT CTGCTTGTAT
 Consensus TCTGCCGAGA CGTAAATTAT GGATGACTaA TCCgAAATAT TCATGCAAAC GGGGCCTCCT tCTTCTTCAT CTGCTTGTAc

      321                                         400
 NC_005252 CTTCACGTAG CACGAGGTAT GTATTACGGT TCATACCTTC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTCCT
 AY442351 CTTCACGTAG CACGAGGTAT GTATTACGGT TCATACCTTC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTCCT
 AJ245840 CTTCACGTAG CACGAGGTAT GTATTACGGT TCATACCTTC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTCCT
 AF283743 CTTCACGTAG CACGAGGTAT GTATTACGGT TCATACCTTC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTCCT
 AF283744 CTTCACGTAG CACGAGGTAT GTATTACGGT TCATACCTTC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTCCT
 AF283745 CTTCACGTAG CACGAGGTAT GTATTACGGT TCATACCTTC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTCCT
 AF308904 CTTCACGTAG CACGAGGTAT GTATTACGGT TCATACCTTC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTCCT
 AF308907 CTTCACGTAG CACGAGGTAT GTATTACGGT TCATACCTTC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTCCT
 AF308906 CTTCACGTAG CACGAGGTAT GTATTACGGT TCATACCTTC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTGATCC TCCTGCTCCT
 AF308908 CTTCACGTAG CACGAGGTAT GTATTACGGT TCATACCTTC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTCCT
 AF308905 CTTCACGTAG CACGAGGTAT GTATTACGGN TCATACCTTC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTCCT
 AF404786 CTTCACGTAG CACGAGGTAT GTATTACGGT TCATACCTTC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATT      
 AF006132 CTTCACGTAG CACGAGGTTT GTATTACGGT TCATACCTTC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAT       
 Consensus CTTCACGTAG CACGAGGTaT GTATTACGGt TCATACCTTC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTaatcc tcctgctcct

      401                                463
 NC_005252 TACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGATATGT ACTGCCCTGG GGACAAATAT CATTTTGAGG GGC
 AY442351 TACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGATATGT ACTGCCCTGG GGACAAATAT CATTTTGAGG GGC
 AJ245840 TACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGATATGT ACTGCCCTGG GGACAAATAT CATTTTGAGG GGC
 AF283743 TACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGGTATGT ACTGCCC               
 AF283744 TACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGGTATGT ACTGCCC               
 AF283745 TACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGGTATGT ACTGCCC               
 AF308904 TACCATAATA                              
 AF308907 TACCATAATA                              
 AF308906 TACCATAATA                              
 AF308908 TACCATAATA                              
 AF308905 TACCATA                               
 AF404786                                    
 AF006132                                    
 Consensus taccataata .......... .......... .......               

Referenz: Multiple sequence alignment with hierarchical clustering F. CORPET, 1988, Nucl. Acids Res., 16 (22), 10881-10890