Skip to content

FischDB - die Fischdatenbank

Personal tools
You are here: Home » Fischkatalog » Reinhardtius hippoglossoides » alignment
Views
 • State: published

Reinhardtius hippoglossoides – Alignment

 


      1                                          80
 AF413806 TTATTCAACT ACAAGAACCC TAATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
 AF413805 TTATTCAACT ACAAGAACCC TAATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77950             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77940             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77949             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77931             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77944             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77934             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77946             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77945             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77938             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77930             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77937             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77947             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77932             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77936             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77935             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77941             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77951             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77933             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  l77948             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77939             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77942             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
  L77943             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG
 Consensus             ATGGCCAG TCTACGTAAA TCCCACCCTC TTCTAAAAAT CGCAAACGAT GCTTTAGTTG

      81                                         160
 AF413806 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
 AF413805 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGTT
  L77950 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77940 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77949 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77931 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77944 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77934 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77946 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTC CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77945 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCATTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77938 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77930 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77937 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTGGTAAC CCAAATTGCT
  L77947 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77932 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77936 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTGAC CCAAATTGCT
  L77935 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTGAC CCAAATTGCT
  L77941 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCCCTT CTAGGACTCT GTTTAGTGAC CCAAATTGCT
  L77951 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77933 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  l77948 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77939 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77942 ACCTCCCAGC CCCTTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
  L77943 ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTAAC CCAAATTGCT
 Consensus ACCTCCCAGC CCCCTCTAAT ATCTCCGTTT GGTGAAACTT TGGGTCTCTT CTAGGACTCT GTTTAGTaAC CCAAATTGCT

      161                                         240
 AF413806 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
 AF413805 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77950 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77940 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77949 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77931 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77944 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77934 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77946 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77945 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77938 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77930 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77937 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77947 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77932 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTACACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77936 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTACACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77935 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTACACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77941 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77951 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77933 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTA GCTCACATCT GCCGGGACGT
  l77948 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTA GCTCACATCT GCCGAGACGT
  L77939 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77942 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
  L77943 ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTATACA TCAGATATTG CTACCGCCTT CACCTCTGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT
 Consensus ACCGGCTTGT TTCTAGCCAT ACACTAtACA TCAGATATTG CTACTGCCTT CACCTCCGTG GCTCACATCT GCCGGGACGT

      241                                         320
 AF413806 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
 AF413805 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77950 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTG CACATCGGCC
  L77940 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTG CACATCGGCC
  L77949 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77931 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77944 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77934 CAACTACGGC TGACTCATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77946 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77945 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77938 CAACTACGGC TGACTAATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77930 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77937 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77947 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA CGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77932 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77936 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77935 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77941 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77951 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77933 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  l77948 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77939 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77942 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
  L77943 CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC
 Consensus CAACTACGGC TGACTTATCC GAAGCATTCA TGCCAACGGC GCATCATTCT TTTTCATTTG CATCTACCTA CACATCGGCC

      321                                         400
 AF413806 GAGGACTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
 AF413805 GAGGGCTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77950 GAGGGCTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77940 GAGGGCTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTGTTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77949 GAGGGCTCTA CTATGGCTCG TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77931 GAGGGCTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77944 GGGGGCTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77934 GAGGGCTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77946 GAGGGCTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77945 GAGGGCTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77938 GAGGACTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77930 GAGGACTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77937 GAGGACTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77947 GAGGACTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77932 GAGGGCTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77936 GAGGGCTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77935 GAGGGCTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77941 GAGGGCTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77951 GAGGGCTCTA CTATGGCTCA TACCTTTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77933 GAGGACTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  l77948 GAGGACTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77939 GAGGACTCTA CTATGGTTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77942 GAGGACTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
  L77943 GAGGGCTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG
 Consensus GAGGgCTCTA CTATGGCTCA TACCTCTATA AAGAAACATG AACTATTGGA GTCGTCCTCC TCCTCCTCGT AATAATAACG

      401          424
 AF413806 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCCT
 AF413805 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCCT
  L77950 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77940 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77949 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77931 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77944 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77934 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77946 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77945 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77938 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77930 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77937 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77947 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77932 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77936 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77935 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77941 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77951 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77933 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  l77948 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77939 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77942 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
  L77943 GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 
 Consensus GCCTTCGTCG GATACGTCCT CCC 

Referenz: Multiple sequence alignment with hierarchical clustering F. CORPET, 1988, Nucl. Acids Res., 16 (22), 10881-10890