Skip to content

FischDB - die Fischdatenbank

Personal tools
You are here: Home » Fischkatalog » Acipenser stellatus » alignment
Views
 • State: published

Acipenser stellatus – Alignment

 


      1                                          80
 AJ585050 AAAAACCACC GTTGTTAATT CAACTATAAA AACCAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CACTACTTAA AATTATTAAT
 NC_005795 AAAAACCACC GTTGTTAATT CAACTATAAA AACCAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CACTACTTAA AATTATTAAT
 AJ249693                   CAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CACTACTTAA AATTATTAAC
 AF283747               TAAA AACCAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CACTACTTAA AATTATTAAC
 AF283746               TAAA AACCAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CACTACTTAA AATTATTAAC
 AF283739               TAAA AACCAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CACTACTTAA AATTATTAAC
 AF283738               TAAA AACCAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CACTACTTAA AATTATTAAC
 AF283741               TAAA AACCAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CACTACTTAA AATTATTAAC
 AF283740               TAAA AACCAATGGC AAACATCCGA AAAACACACC CACTACTTAA AATTATTAAC
 AF308879                                             
 AF308881                                             
 AF308886                                             
 AF308885                                             
 AF308883                                             
 AF308880                                             
 AF308884                                             
 AF404780                                             
 AF006131                                             
 Consensus               .... .......... .......... .......... .......... ..........

      81                                         160
 AJ585050 GGAGCATTTA TTGATCTCCC CACACCCTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 NC_005795 GGAGCATTTA TTGATCTCCC CACACCCTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AJ249693 GGAGCATTTA TTGACCTCCC CACGCCTTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF283747 GGAGCATTTA TTGACCTCCC CACGCCTTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF283746 GGAGCATTTA TTGACCTCCC CACGCCTTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF283739 GGAGCATTTA TTGACCTCCC CACGCCTTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF283738 GGAGCATTTA TTGACCTCCC CACGCCTTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF283741 GGAGCATTTA TTGACCTCCC CACGCCTTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF283740 GGAGCATTTA TTGACCTCCC CACGCCTTCC AACATCTCCG TGTGATGAAA TTTTGGCTCA CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF308879                                  CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF308881                                  CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF308886                                  CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF308885                                  CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF308883                                  CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF308880                                  CTCCTAGGCC TGTGCCTTAT
 AF308884                                  CTCCTAGGCC TNTGCCTTAT
 AF404780                                  CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 AF006131                                  CTCCTAGGCC TCTGCCTTAT
 Consensus .......... .......... .......... .......... .......... .......... CTCCTAGGCC TcTGCCTTAT

      161                                         240
 AJ585050 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 NC_005795 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AJ249693 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF283747 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF283746 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF283739 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF283738 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF283741 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF283740 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF308879 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF308881 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF308886 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF308885 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTCGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF308883 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF308880 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF308884 TACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF404780 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA
 AF006131 CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCT GTTGCCCACA
 Consensus CACACAAATC CTAACAGGAC TATTTCTTGC AATACACTAC ACAGCTGACA TTTCAACAGC CTTCTCCTCC GTCGCCCACA

      241                                         320
 AJ585050 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 NC_005795 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AJ249693 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF283747 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF283746 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF283739 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF283738 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF283741 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF283740 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF308879 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF308881 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF308886 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF308885 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF308883 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF308880 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF308884 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF404780 TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT
 AF006131 TCTGCCGAGA TGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTCAT CTGCTTGTAT
 Consensus TCTGCCGAGA CGTGAATTAC GGATGACTAA TCCGAAATAT CCATGCAAAC GGGGCCTCCT TCTTCTTTAT CTGCTTGTAT

      321                                         400
 AJ585050 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTTCT
 NC_005795 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTTCT
 AJ249693 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTTCT
 AF283747 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTTCT
 AF283746 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTTCT
 AF283739 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTTCT
 AF283738 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTTCT
 AF283741 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTACTTCT
 AF283740 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTACTTCT
 AF308879 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTTCT
 AF308881 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTACTTCT
 AF308886 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGC TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTTCT
 AF308885 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTTCT
 AF308883 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTCCT
 AF308880 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTTCT
 AF308884 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCC TCCTGCTTCT
 AF404780 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATC      
 AF006131 CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAT       
 Consensus CTTCACGTAG CACGAGGTAT ATACTACGGT TCATACCTCC AAAAAGAAAC CTGAAACATC GGAGTAATCc tcctgcttct

      401                                463
 AJ585050 CACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGATATGT GCTGCCCTGA GGACAGATAT CATTTTGAGG GGC
 NC_005795 CACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGATATGT GCTGCCCTGA GGACAGATAT CATTTTGAGG GGC
 AJ249693 CACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGATATGT GCTGCCCTGA GGACAGATAT CATTTTGAGG GGC
 AF283747 CACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGATATGT GCTGCCC               
 AF283746 CACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGATATGT GCTGCCC               
 AF283739 CACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGATATGT GCTGCCC               
 AF283738 CACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGATATGT GCTGCCC               
 AF283741 CACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGATATGT GCTGCCC               
 AF283740 CACCATAATA ACCGCCTTCG TAGGATATGT GCTGCCC               
 AF308879 CACCATAATA                              
 AF308881 CACCATAATA                              
 AF308886 CACCATAATA                              
 AF308885 CACCATAATA                              
 AF308883 CACCATAATA                              
 AF308880 CACCATAATA                              
 AF308884                                    
 AF404780                                    
 AF006131                                    
 Consensus caccataata .......... .......... .......               

Referenz: Multiple sequence alignment with hierarchical clustering F. CORPET, 1988, Nucl. Acids Res., 16 (22), 10881-10890