Skip to content

FischDB - die Fischdatenbank

Personal tools
You are here: Home » Fischkatalog » Chlamys nobilis » dna
Views
  • State: published

Chlamys nobilis – DNA-Sequenzen


Sequenz:
>AY690599
gtttctgtag gtgaacctgc ggaaggatca ttaccgaact cctcatacac cggggcataa
ggcaaacccg cgtgtagcat gttatcggac tcgcatgcaa gccgaaggag atcagggcca
gaccctactc ctaactcggc aaaaacacat gacaacgcat actgcaacct ttcggggtac
ctggcaccgg tttaaagagc aacggccgcc ccaacctatt tctgttttac acgtaacata
ttgtaaccca aaagtagtct cttgaaaagg agacgaaaaa cattttacca ctctaagcgg
tggatcactc ggctcgtgtg tcgatgaaga gcgcagccag gtgcgtgaat taatgtgaat
tgcaggacac attgaacatc gatatcttga acgcacattg cggctccggg tcactcccgg
agccacgcct gtctgagggt cggcaaaaca tctatcgcaa actgcgggca cagcagcatt
gcgccttgga ccgtacatct catctccccg ggtgagcggt ctcaaatgac aaatcagagt
ctccaggcaa acggtaaaca catccagtac ggaacaaaac agagacgcag ctcggttgct
atgaattgcg ctccaagtat ccgggattgt tgacctgaaa atatgtttgc caactagcag
gtgaatcaaa aatatggtgt aaaactctgt gacgaaattt tttttctcac tccgacctca
gatcagacga g

Referenz: National Center of Biotechnology Information (NCBI; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)