Skip to content

FischDB - die Fischdatenbank

Personal tools
You are here: Home » Fischkatalog » Chlamys hastata hericia » dna
Views
  • State: published

Chlamys hastata hericia – DNA-Sequenzen


Sequenz:
>L49049
caacctggtt gatcctgcca gtagtcatat gcttgtctca aagattaagc catgcatgtc
taagtacata ctttttgatg gtgaaaccgc gaatggctca ttaaatcagt tatggttcct
tagatcgtac gatcctactt ggataactgt ggcaattcta gagctaatac atgcaaaaag
gcaccgactc acggaggtgc gattttatca gttcaaaacc aatcggtcgc aaggccgtca
atttggtgaa tctggataac tttgtgctga tcgcacggcc ctcgagccgg cgacgtatct
ttcaaatgtc tgacctatca actttcgatg gtacgtgcta tgcctaccat ggttgtaacg
ggtaacggag aatcagggtt cggttccgga gagggagcat gagaaacggc taccacatcc
aaggaaggca gcaggcgcgc aaattaccca ctcctggcac ggggaggtag tgacgaaaaa
taacaatacg ggactctttc gaggccccgt aattggaatg agtacacttt aaacccttta
acgagtatca attggagggc aagtctggtg ccagcagccg cggtaattcc agctccaata
gcgtatatta aagttgttgc agttaaaaag ctcgtagttg gatctcaggt ccaggcttgc
ggtccactcc ttggtggcta ctgctcgtcc tgacctacct cccggtttta cccttggtgc
tcttgattga gtgtctcggg tggccggaac atttactttg aaaaaattag agtgttcaaa
gcaggcaatt cgcctgaata atggtgcatg gaataatgga ataggacctc ggttctattt
tgttggtttt cggaacttga ggtaatgatt aagagggaca gacgggggca ttcgtattac
ggtgttagag gtgaaattct tggatcgccg taagacgaac tactgcgaaa gcatttgcca
agaatgtttt cattaatcaa gatcgaaagt cagaggttcg aagacgatca gataccgtcg
tagttctgac cataaacgat gccaactagc gatccgccgg agttgcttca atgactcggc
gggcagctta cgggaaacca aagtttttgg gttccggggg aagtatggtt gcaaagctga
aacttaaagg aattgacgga agggcaccac caggagtgga gcctgcggct taatttgact
caacacggga aaactcaccc ggcccggaca ctgtaaggat tgacagattg agagctcttt
cttgattcgg tgggtggtgg tgcatggccg ttcttagttg gtggagcgat ttgtctggtt
aattccgata acgaacgaga ctctagcctg ctaaatagtt caccgatccg ctctgcgtcg
gtgcaacttc ttagagggac aagtggcgtt tagccacacg agattgagca ataacaggtc
tgtgatgccc ttagatgttc ggggccgcac gcgcgctaca ctgaaggaat caacgtgctc
ttatccttgc ccggaaggtt gggtaacccg ttgaacctcc ttcgtgctag ggattggggc
ttgtaattct tccccatgaa cgaggaattc ccagtaagcg cgagtcataa gctcgcgttg
attacgtccc tgccctttgt acacaccgcc cgtcgctact accgattgaa tggtttagtg
agctcctcgg attggtcccg acacgggggg caaccctcga gtcggtgtgc cgaaaagacg
agcaaacttg attatttaga ggaagtaaaa gtcgtaacaa ggtttccgta ggtgaacctg
cagaaggatc tagt

Referenz: National Center of Biotechnology Information (NCBI; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)