Skip to content

FischDB - die Fischdatenbank

Personal tools
You are here: Home » Fischkatalog » Callista chione » dna
Views
  • State: published

Callista chione – DNA-Sequenzen


Sequenz:
>AJ007613
agtcatatgc ttgtctcaaa gattaagcca tgcatgtcta agtacacgcc tttacacggc
aaaactgcga atggctcatt aaatcagtta tggttcctta gatcgtacaa tcctacttgg
ataactgtgg caattctaga gctaatacat gcaacacagc tccgacctta cgggaagagc
gcttttgtta gcccaaaacc aatccggtcc tcgtggccgg tcctcacgtg gtgactctga
acaactttgt gccgatcgta tgccctagcg gcgacgacgc atctttcaaa tgtctgccct
atcaactgtc gatggtacgt gctatgccta ccatggtgat aacgggtaac ggggaatcag
ggttcgattc cggagaggga gcatgagata cggctaccac atccaaggaa ggcagcaggc
gcgcaaatta cccactcccg acacggggag gtagtgacga aaaataacaa tacgggactc
tttcgaggcc ccgtaattgg aatgagtaca ctttaaatcc tttaacgagg atccattgga
gggcaagtct ggtgccagca gccgcggtaa ttccagctcc aatagcgtat attaaagttg
ctgcagttaa aaagctcgta gttggatctc gggtgcaggc ttgcggtccg tctcgcggcg
gtcactgctc gtcctggcct cctcgccggc gtaccgtccc ttggtgctct tgactgagtg
tctcgggcgg ccggaacgtt tactttgaag aaattagagt gctcaaagca ggccttggcc
gcctgcataa tggtgcatgg aataatggaa taggacctcg gttctatttt gttggttttc
ggagctcgag gtaatgatta agagggactg acgggggcat tcgtattgcg gcgctagagg
tgaaattctt ggaccgtcgc aagacgaact acagcgaaag catttgccaa gcatgttttc
attaatcaag aacgaaagtc agaggttcga agacgatcag ataccgtcgt agttctgacc
ataaacgatg ccaactgtcg atccgccgga gttgcttcaa tgactcggcg ggcagcctcc
gggaaaccaa agtttctggg ttccgggggg agtatggttg caaagctgaa acttaaagga
attgacggaa ggcaccacca ggagtggagc ctgtggctta atttgactca acacggggaa
cctcacccgg cccggacact gcaaggattg acagattgag agctctttct tgattcggtg
ggtggtggtg catggccgtt cttagttggt ggagcgattt gtctggttaa ttccgataac
gaacgagact ctagcctgct aaatagttcg gggatcctta cggagtcccc gccaacttct
tagagggaca agtggcgctt agccacacga gattgagcaa taacaggtct gtgatgccct
tagatgttcg gggccgcaca tgcgctacac tgaatggatc agcgtgctct cgcccggccc
gaaagggttg ggaaacccgt tgaaccccat tcgtgctagg gattggggct tgcaattgtt
ccccatgaac gaggaattcc cagtaagcgc gagtcatcag ctcgcgttga ttacgtccct
gccctttgta cacaccgccc gtcgctacta ccgatcgctc cagttaatga gctcttcgga
ttggccccga cggcccactt tcgtgggggg ctgtcggccg tgtcgagaag atgcgcaaat
tgaccggagt agaggaagta aaagtcgtaa caaggtatcc


Referenz: National Center of Biotechnology Information (NCBI; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)