Skip to content

FischDB - die Fischdatenbank

Personal tools
You are here: Home » Fischkatalog » Alburnus alburnus » alignment
Views
 • State: published

Alburnus alburnus – Alignment

 


      1                                          80
 AY026393 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC CCACCCACTA ATAAAAATCG CTAATGACGC GCTAGTCGAT CTTCCAACAC CATCTAACAT
 AF090744 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC CCACCCACTA ATAAAAATCG CTAATGACGC GCTAGTCGAT CTTCCAACAC CATCTAACAT
 AF090743 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC CCACCCACTG ATAAAAATCG CTAATGACGC GCTAGTCGAT CTTCCAACAC CATCTAACAT
  Y10443 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC CCACCCACTA ATAAAAATCG CTAATGACGC GCTAGTCGAT CTTCCAACAC CATCTAACAT
 AF090745 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC CCACCCACTA ATAAAAATCG CTAATGACGC GCTAGTCGAT CTTCCAACAC CATCTAACAT
 AJ388428                                             
  Y09470                                             
 Consensus .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

      81                                         160
 AY026393 TTCAGCAATG TGAAATTTCG GATCCCTTCT AGGGTTGTGT TTAATTACCC AAATCCTGAC AGGGTTATTC CTAGCCATAC
 AF090744 TTCAGCAATG TGAAATTTCG GATCCCTTCT AGGGTTGTGT TTAATTACCC AAATCCTAAC AGGGTTATTC CTAGCCATAC
 AF090743 TTCAGCAATG TGAAATTTCG GATCCCTTCT AGGGTTGTGT TTAATTACCC AAATCCTAAC AGGCTTATTC CTAGCCATAC
  Y10443 TTCAGCAATA TGAAATTTCG GATCCCTTCT AGGGTTATGT TTAATTACCC AAATCCTAAC AGGGTTATTC CTAGCCATAC
 AF090745 TTCAGCAATA TGAAATTTCG GATCTCTTCT AGGGTTATGT TTAATTACCC AAATCCTAAC AGGGCTATTC CTAGCCATAC
 AJ388428        AATTTCG GATCCCTTCT AGGGTTATTT TTAATTACCC AAATCCTAAC AGGGTTATTC CTACCCATAC
  Y09470               CTTCT AGGGTTATGT TTAATTACCC AAATCCTAAC AGGGTTATTC CTAGCCATAC
 Consensus .......... ...aatttcg gatccCTTCT AGGGTTaTgT TTAATTACCC AAATCCTAAC AGGGtTATTC CTAgCCATAC

      161                                         240
 AY026393 ACTACACCTC CGATATCTCA ACCGCATTCT CATCAGTCAC CCATATTTGC CGAGACGTTA ACTACGGCTG GCTCATTCGA
 AF090744 ACTACACCTC CGATATCTCA ACCGCATTCT CATCAGTCAC CCATATTTGC CGAGACGTTA ACTACGGCTG GCTCATTCGA
 AF090743 ACTACACCTC CGATATCTCA ACCGCATTCT CATCAGTCAC CCATATTTGC CGAGACGTTA ACTACGGCTG GCTCATTCGA
  Y10443 ACTACACCTC CGATATCTCA ACCGCATTCT CATCAGTCAC CCATATTTGC CGGGACGTTA ACTACGGCTG GCTCATTCGA
 AF090745 ACTACACCTC CGATATCTCA ACCGCATTCT CATCAGTCAC CCATATTTGC CGAGACGTTA ACTACGGCTG GCTCATTCGA
 AJ388428 ACTACACCTC CAATATCTCA ACCGCATTCT CATCATTCAC CCATATTTGC CGGGACTTTA ACTACGGCTG GCTCATTCAA
  Y09470 ACTACACCTC CGATATCTCA ACCGCATTCT CATCAGTCAC CCATATTGGC CGGGACGTTA ACTACGGTTG GCTCATCCGA
 Consensus ACTACACCTC CgATATCTCA ACCGCATTCT CATCAgTCAC CCATATTtGC CGgGACgTTA ACTACGGcTG GCTCATtCgA

      241                                         320
 AY026393 AACCTACATG CCAACGGAGC ATCCTTCTTC TTCATCTGCC TATATATGCA TATCGCACGA GGTCTATATT ACGGCTCATA
 AF090744 AACCTACATG CCAACGGAGC ATCCTTCTTC TTCATCTGCC TATATATGCA TATCGCACGA GGTCTATATT ACGGCTCATA
 AF090743 AACCTACATG CCAACGGAGC ATCCTTCTTC TTCATCTGCC TATATATGCA TATCGCACGA GGTCTATATT ACGGCTCATA
  Y10443 AACCTACATG CCAACGGAGC ATCCTTCTTC TTCATCTGCC TATATATGCA TATCGCACGA GGTCTATATT ACGGCTCATA
 AF090745 AACCTACATG CCAACGGAGC ATCCTTCTTC TTCATCTGCC TGTATATGCA TATCGCACGG GGTCTATATT ACGGCTCATA
 AJ388428 AACCTACATG CCAACGGAGC ATCCTTCTTC TTCATCTGCC TATATATGCA TATCGCACAA GGTCTATATT ACGGCTCATA
  Y09470 AACCTACATG CCAACGGAGC ATCCTTCTCC TTCATCTGCC TATATATGCA TATCGCACGA GGTCTATATT ACGGTTCATA
 Consensus AACCTACATG CCAACGGAGC ATCCTTCTtC TTCATCTGCC TaTATATGCA TATCGCACga GGTCTATATT ACGGcTCATA

      321                                         400
 AY026393 TCTTTATAAA GAGACCTGAA ACATTGGGGT AGTACTATTT CTTCTGGTTA TGATAACAGC CTTCGTGGGC TATGTACTCC
 AF090744 TCTTTATAAA GAGACCTGAA ACATTGGGGT AGTACTATTT CTTCTGGTTA TGATAACAGC CTTCGTGGGC TATGTACTCC
 AF090743 CCTTTATAAA GAGACCTGAA ACATTGGGGT AGTACTATTT CTTCTGGTTA TGATAACAGC CTTCGTGGGC TATGTACTCC
  Y10443 TCTTTATAAA GAGACCTGAA ACATTGGGGT AGTACTATTT CTTCTGGTTA TGATAACAGC CTTCGTGGGC TATGTACTCC
 AF090745 TCTTTATAAA GAGACCTGAA ACATTGGGGT AGTACTATTT CTTCTGGTTA TGATAACAGC CTTCGTGGGC TATGTGCTCC
 AJ388428 TCTTTATAAA AAAACCTGAA ACATTGGGGT ATTACTATTT CTTCTGGTTA TAATAACAGC CTTCGTGGGC TATTTACTCC
  Y09470 TCTTTATAAA GAGACCTGAA ACATGGGGGT AGCACTATTT CTTCTGGTAA TGATAACAGC CTTCGGGGGC TATGTACTCC
 Consensus TCTTTATAAA gAgACCTGAA ACATtGGGGT AgtACTATTT CTTCTGGTtA TgATAACAGC CTTCGtGGGC TATgTaCTCC

      401            428
 AY026393 CATGAGGACA AATATCCTTT TGAGGTGC
 AF090744 CATGAGGACA AATATCCTTT TGAGGCGC
 AF090743 CATGAGGACA AATATCCTTT TGAGGCGC
  Y10443 CATGGGGACA AATATCCTTT TGAGGCGC
 AF090745 CATGAGGACA AATATCCTTT TGAGGTGC
 AJ388428 CATAAGGACA AATATCATTC TGA   
  Y09470 CATGA             
 Consensus CATgAggaca aatatc.tt. tga.....

Referenz: Multiple sequence alignment with hierarchical clustering F. CORPET, 1988, Nucl. Acids Res., 16 (22), 10881-10890