Skip to content

FischDB - die Fischdatenbank

Personal tools
You are here: Home » Fischkatalog » Barbus barbus » alignment
Views
 • State: published

Barbus barbus – Alignment

 


      1                                          80
 AF090780 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AF090781 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AF112427 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY004754 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY004753 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AF112408 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AF112123 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AF112407 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
  Y10450 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY331023 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY033022 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY331020 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY331019 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY331017 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AF397298 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY013479 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY013482 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY013484 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY331021 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY013481 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY013486 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY331024 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY013480 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY331018 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY013483 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY013485 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAACGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY013488 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTTACAATGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AY013487 ATGGCAAGCC TACGAAAAAC GCACCCCCTA ATTAAAATTG CTAACAATGC ACTAGTTGAC CTACCAGCAC CATCTAATAT
 AJ388470                                             
 AJ388462                                             
 Consensus .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

      81                                         160
 AF090780 CTCAGCTTGA TGAAACTTTG GTTCTCTTCT GGGACTGTGC TTAGCTACTC AGATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATAC
 AF090781 CTCAGCTTGA TGAAACTTTG GTTCTCTTCT GGGACTGTGC TTAGCTACTC AGATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATAC
 AF112427 CTCAGCTTGA TGAAACTTTG GTTCTCTTCT GGGACTGTGC TTAGCTACTC AGATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATAC
 AY004754 CTCAGCTTGA TGAAACTTTG GTTCTCTTCT GGGACTGTGC TTAGCTACTC AGATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATAC
 AY004753 CTCAGCTTGA TGAAACTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AGATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATAC
 AF112408 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AF112123 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AF112407 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
  Y10450 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY331023 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY033022 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY331020 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY331019 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY331017 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AF397298 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY013479 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY013482 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY013484 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY331021 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATAC
 AY013481 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATAC
 AY013486 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY331024 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY013480 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY331018 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGATTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY013483 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGATTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY013485 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY013488 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AY013487 TTCAGCTTGA TGAAATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AJ388470        AATTTTG GTTCTCTTCT GGGACTATGC TTAGCTACTC AAATCCTTAC CGGCCTATTC TTAGCCATGC
 AJ388462        AATTTTG GCTCTCTTTT AGGACTATGT TTAATTACCC AAATCCTAAC AGGACTATTT CTGGCCATAC
 Consensus .......... ...AAtTTTG GtTCTCTTcT gGGACTaTGc TTAgcTACtC AaATCCTtAC cGGcCTATTc tTaGCCATaC

      161                                         240
 AF090780 ACTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT TCACATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTAATCCGT
 AF090781 ACTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT TCACATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTAATCCGT
 AF112427 ACTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT TCACATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTAATCCGT
 AY004754 ACTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT TCACATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTAATCCGT
 AY004753 ACTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT TCACATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTAATCCGT
 AF112408 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AF112123 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AF112407 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
  Y10450 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY331023 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY033022 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY331020 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY331019 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY331017 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AF397298 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY013479 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY013482 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY013484 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY331021 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY013481 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY013486 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY331024 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY013480 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY331018 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY013483 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY013485 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY013488 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AY013487 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AJ388470 ATTACACCTC AGATATTTCA ACCGCATTTT CATCAGTTGT CCATATCTGC CGAGATGTAA ACTACGGCTG GCTGATCCGT
 AJ388462 ATTACACCTC AGACATCTCA ACCGCCTTCT CATCTGTCGC CCATATCTGC CGAGACGTCA ACTATGGGTG ACTTATCCGC
 Consensus AtTACACCTC AGAtATtTCA ACCGCaTTtT CATCaGTtGt cCAtATCTGC CGAGAtGTaA ACTAcGGcTG gCT.ATCCGt

      241                                         320
 AF090780 AATATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTATATGCA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AF090781 AATATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTATATGCA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AF112427 AATATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTATATGCA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY004754 AATATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTATATGCA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCCTA
 AY004753 AATATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTATATGCA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AF112408 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AF112123 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AF112407 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
  Y10450 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY331023 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY033022 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY331020 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY331019 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY331017 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AF397298 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY013479 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY013482 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY013484 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY331021 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY013481 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY013486 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY331024 AATATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY013480 AATATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY331018 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY013483 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY013485 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTATT ACGGCTCTTA
 AY013488 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AY013487 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AJ388470 AACATGCACG CCAACGGAGC ATCATTCTTT TTCCTTTGCA TCTACATACA CATTGCCCGA GGACTGTACT ACGGCTCTTA
 AJ388462 AACATCCACG CAAACGGAGC ATCTTTCTTT TTTATTTGCA TTTACTTACA TATCGCCCGA GGACTATATT ACGGATCATA
 Consensus AAcATgCACG CcAACGGAGC ATCaTTCTTT TTccTTTGCA TcTAcaTaCA cATtGCCCGA GGACTgTAcT ACGGcTCtTA

      321                                         400
 AF090780 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AGTCCTCCTA CTACTAGTCA TAGCAACAGC CTTTGTTGGC TACGTACTCC
 AF090781 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AGTCCTCCTA CTACTAGTCA TAGCAACAGC CTTTGTTGGC TACGTACTCC
 AF112427 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AGTCCTCCTA CTACTAGTCA TAGCAACAGC CTTTGTTGGC TACGTACTCC
 AY004754 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AGTCCTCCTA CTACTAGTCA TAGCAACAGC CTTTGTTGGC TACGTACTCC
 AY004753 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AGTCCTCCTA CTACTAGTCA TAGCAACAGC CTTTGTTGGC TACGTACTCC
 AF112408 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AF112123 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AF112407 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
  Y10450 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY331023 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY033022 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY331020 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY331019 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY331017 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AF397298 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY013479 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY013482 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY013484 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY331021 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY013481 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY013486 CCTTTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY331024 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY013480 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY331018 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY013483 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY013485 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY013488 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AY013487 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AJ388470 CCTCTACAAG GAAACCTGAA ACATCGGCGT AATTCTCCTA CTACTAGTCA TAGCGACAGC CTTCGTTGGC TACGTACTTC
 AJ388462 CCTTTATAAA GAAACTTGAA ACGTAGGAGT AGTCCTCCTC CTCCTAGTCA TAATAACTGC CTTTGTGGGT TACGTTCTGC
 Consensus CCTcTAcAAg GAAACcTGAA ACaTcGGcGT AgTcCTCCTa CTaCTAGTCA TAgcaACaGC CTTtGTtGGc TACGTaCT.C

      401             430
 AF090780 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AF090781 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AF112427 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY004754 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY004753 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AF112408 CATGAGGCCA AATATCCTTC TGAGGCGC 
 AF112123 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AF112407 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
  Y10450 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY331023 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY033022 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY331020 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY331019 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY331017 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AF397298 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY013479 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY013482 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGCTA
 AY013484 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY331021 CATGGGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY013481 CATGGGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY013486 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY331024 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY013480 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY331018 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY013483 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY013485 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY013488 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AY013487 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGAGGCGC 
 AJ388470 CATGAGGCCA AATATCTTTC TGA    
 AJ388462 CATGAGGACA AATATCATTC TGA    
 Consensus CATGAGGcCA AATATCtTTC TGA..... 

Referenz: Multiple sequence alignment with hierarchical clustering F. CORPET, 1988, Nucl. Acids Res., 16 (22), 10881-10890