Skip to content

FischDB - die Fischdatenbank

Personal tools
You are here: Home » Fischkatalog » Anguilla rostrata » dna
Views
  • State: published

Anguilla rostrata – DNA-Sequenzen

Gen: Cytochrome b, mitochondrial,

Primer
H 15149 ad GCI CTT CAR AAT GAY AAT TGT CCT CA
L 14735 AAA AAC CAC CGT TGT TAT TCA ACT A

Sequenz:
>AF006717
atggcaaacc tacgaaaaac ccacccactt ctaaaaattg ctaatgatgc cctagtggatctaccaaccc
catccaatat ttcagcatga tgaaattttg gctctcttct aggattatgtcttatttcac aaatccttac
aggactattc ctagccatac attacacatc agacatctcaactgccttct cctcagtagc tcacatctgc
cgagacgtca actatggatg attaattcgcaacctacatg caaatggggc ctcattcttc tttatctgcc
tataccttca cattgcccgaggactttact acggctcata tctttacaaa gaaacatgaa acattggagt
cgtattattcctactagtaa taataacagc attcgtgggg tatgtacttc catgaggaca gatatcattctgaggtgc
Referenz: National Center of Biotechnology Information (NCBI; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)