Skip to content

FischDB - die Fischdatenbank

Personal tools
You are here: Home » Fischkatalog » Chlamys islandica » dna
Views
  • State: published

Chlamys islandica – DNA-Sequenzen


Sequenz:
>L11232
caacctggtt gatcctgcca gtagtcatat gcttgtctca aagattaagc catgcatgtc
taagtacata ctttttgatg gtgaaaccgc gaatggctca ttaaatcagt tatggttcct
tagatcgtac gatcctactt ggataactgt ggcaattcta gagctaatac atgcaaaaag
gcaccgactc acggaggtgc gattttatca attcaaaacc aatcggtcgc aaggccgtca
atttggtgaa tctggataac tttgtgctga tcgcacggcc ctcgagccgg cgacgtatct
ttcaaatgtc tgacctatca actttcgatg gtacgtgcta tgcctaccat ggttgtaacg
ggtaacggag aatcagggtt cggttccgga gagggagcat gagaaacggc taccacatcc
aaggaaggca gcaggcgcgc aaattaccca ctcctggcac ggggaggtag tgacgaaaaa
taacaatacg gggctctttc gaggccccgt aattggaatg agtacacttt aaacccttta
acgagtatca attggagggc aagtctggtg ccagcagccg cggtaattcc agctccaata
gcgtatatta aagttgttgc agttaaaaag ctcgtagttg gatctcaggt ccaggcttgc
ggtccactcc ttggtggcta ctgctcgtcc tgacctacct cccggtttta cccttggtgc
tcttgattga gtgtctcggg tggccggaac atttactttg aaaaaattag agtgttcaaa
gcaggcaatt cgcctgaata atggtgcatg gaataatgga ataggacctc ggttctattt
tgttggtttt cggaacttga ggtaatgatt aagagggaca gacgggggca ttcgtattac
ggtgttagag gtgaaattct tggatcgccg taagacgaac tactgcgaaa gcatttgcca
agaatgtttt cattaatcaa gatcgaaagt cagaggttcg aagacgatca gataccgtcg
tagttctgac cataaacgat gccaactagc gatccgccgg agttgcttca atgactcggc
gggcagctta cgggaaacca aagtttttgg gttccggggg aagtatggtt gcaaagctga
aacttaaagg aattgacgga agggcaccac caggagtgga gcctgcggct taatttgact
caacacggga aaactcaccc ggcccggaca ctgtaaggat tgacagattg agagctcttt
cttgattcgg tgggtggtgg tgcatggccg ttcttagttg gtggagcgat ttgtctggtt
aattccgata acgaacgaga ctctagcctg ctaaatagtt caccgatccg ctctgcgtcg
gtgcaacttc ttagagggac aagtggcgtt tagccacacg agattgagca ataacaggtc
tgtgatgccc ttagatgttc ggggccgcac gcgcgctaca ctgaaggaat caacgtgctc
ttatccttgc ccggaagggt tgggtaaccc gttgaacctc cttcgtgcta gggattgggg
cttgtaattc ttccccatga acgaggaatt cccagtaagc gcgagtcata agctcgcgtt
gattacgtcc ctgccctttg tacacaccgc ccgtcgctac taccgattga atgatttagt
gagctcctcg gattggtccc gacacggggg gcaaccctcg agtcggtgtg ccgaaaagac
gagcaaactt gattatttag aggaagtaaa agtcgtaaca aggtttctgt aggtgaacct
gcagaaggat caagc
Referenz: National Center of Biotechnology Information (NCBI; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)