Skip to content

FischDB - die Fischdatenbank

Personal tools
You are here: Home » Fischkatalog » Cardium spp. » dna
Views
  • State: published

Cardium spp. – DNA-Sequenzen


Sequenz:
> AY570555
ctgccagtag tcatatgctt gtcttaaaga ttaagccatg caagtctaag tacggccctt
catttatggg ggcgagactg cggacggctc attaaatcag ttatgattcc caagagccgg
cgaaacctac ttggataact gtggcaattc tagagctaat acatgaaact gaagcttcgc
ctgcgcgtcg ttcgcgcggc gtgcgggagg agcgcacttg ttagcctcaa accaatccgt
cgttgcccgc aaggggagcg gcggtctcac tggtgaactc tggacaactt tgccgatcgc
agggccttcg tgccggcgac acatctttca agtgtctgac ctatcaacta gatggtttgc
gctctgcgca ccatggtgac aacgggtgac ggggaatcag ggttcgattc cggagaggga
gcatgagaaa cggctgccac atccaaggaa ggcagcaggc acgcaactca cccaatgccg
agacggcgag gtagtgacga aaaataacaa tacgggactc tctttacgag gtcccgcaat
tgaaatgagt acactctaaa tcctttaacg aggatctatt ggagggcaag tctggtgcca
gcagccgcgg taattccagc tccaatagcg tatgtcaaag ttgttgcggt taaaaagctc
gtagttggat ctcggtgtcg ggctggtggt gcgcccgtag tggcgatcta ctgccagttc
cccggcgaaa agaggccggc agtttttccc ttggtgctct tgactgagtg tctcgggtgg
ccggaacgtt tactgtgaaa aaattagagt gctcaaagca ggccttcgtg cccgaatatt
ggtgcatgga ataatggagg acggcctcgg ctccactttg ttggtttacg gtgctcgagg
taatgattaa gagagactgc cgggggcata cgtactgcgg cgcgagaggt gaaattctgt
gaccgtcgca ggacgaacga aagcgaaggc atttgccaag aatgttttca ttaatcaaga
acgaaagtca gaggttcgaa gacgatcaga taccgtcgta gttctgaccg caaactatgc
caactgaccc tccgccggag ttgctttatt gactcggcga ggagcccccg ggaaaccaaa
gtctttgggt tccgggggga gtacggttgc aaagctgaaa cttaaaggaa ttgacggaag
ggcaccacca ggagtggagc ctgtggctta atccgactca acacgggaaa cctcacccgg
tccggacact ggaaggattg acagattaaa cgctctttct tgattcagtg ggtggtggtg
catggccgtt cttagttggt ggagcgattt gtctggttaa ttccgataac gaacgagact
cttgcctgct aaatagttcg gggatgatca ataccgtccc cgccgtcaac ttcttagagg
tacaagtggc gtttagccac acgaaacgga gcaataacag gtctgtgatg cccttagatg
tccggggccg cacatgtgct acaatgagtg tatcaacggg tatcagcctc gcccggaagg
gtaggggaat cctctgaacc gcattctcag tagggattgg ggattgcaat tatttcccat
caacacggaa ttcccagtag gcgtcagtca tcagctggcg tcgattgagt ccctgccctt
tgtacacacc gcccgtcgct actaccgatc gcccttgaga atgagcctgt cggattggac
ccggtgagcg ggcgcttgtc gcctgcgagc tctggtgccg ccgagaagat cggcagattc
cctggggtag aggaagtaaa agtcgtaaca aggt

Referenz: National Center of Biotechnology Information (NCBI; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)