Skip to content

FischDB - die Fischdatenbank

Personal tools
You are here: Home » Fischkatalog » Venus verrucosa » dna
Views
  • State: published

Venus verrucosa – DNA-Sequenzen


Sequenz:
>AJ007614
agtcatatgc ttgtctcaaa gattaagcca tgcatgtcta agtacacgcc tttacacggc
aaaactgcga atggctcatt aaatcagtta tggttcctta gatcgtacaa tcctacttgg
ataactgtgg caattctaga gctaatacat gcaacacagc tccgaccttg cgggaagagc
gcttttgtta gcccaaaacc aatccggtcc tcgtggccgg tcctgaatgg tgactctgaa
caactttgtg ccgatcgtat gccctagcgg cgacgacgta tctttcaaat gtctgcccta
tcaactgtcg atggtacgtg ctatgcctac catggtgata acgggtaacg gggaatcagg
gttcgattcc ggagagggag catgagatac ggctaccaca tccaaggaag gcagcaggcg
cgcaaattac ccactcccga cacggggagg tagtgacgaa aaataacaat acgggactct
ttcgaggccc cgtaattgga atgagtacac tttaaatcct ttaacgagga tccattggag
ggcaagtctg gtgccagcag ccgcggtaat tccagctcca atagcgtata ttaaagttgc
tgcagttaaa aagctcgtag ttggatctcg ggtgcaggct tgcggtccgt ctcgcggcgg
tcactgctcg tcctggcctc ctcgccggcg taccgtccct tggtgctctt gactgagtgt
ctcgggcggc cggaacgttt actttgaaga aattagagtg ctcaaagcag cccttggccg
cctgcataat ggtgcatgga ataatggaat aggacctcgg ttctattttg ttggttttcg
gagctcgagg taatgattaa tagggactga cgggggcatt cgtattgcgg cgctagaggt
gaaattctta gaccgtcgca agacgaacta cagcgaaagc atttgccaag catgttttca
ttaatcaaga acgaaagtca gaggttcgaa gacgatcaga taccgtcgta gttctgacca
taaacgatgc caactgtcga tccgccggag ttgcttcaat gactcggcgg gcagcctccg
ggaaaccaaa gtttctgggt tccgggggga gtatggttgc aaagctgaaa cttaaaggaa
ttgacggaag ggcaccacca ggagtggagc ctgtggctta atttgactca acacggggaa
cctcacccgg cccggacact gcaaggattg acagattgag agctctttct tgattcggtg
ggtggtggtg catggccgtt cttagttggt ggagcgattt gtctggttaa ttccgataac
gaacgagact ctagcctact aaatagttcg gggatcctct atcgagtccc cgccaacttc
ttagagggac aagtggcgct tagccacacg agattgagca ataacaggtc tgtgatgccc
ttagatgttc ggggccgcac atgcgctaca ctgaatggat cagcgtgcgt ctcgcctgac
ccagagaggg ttgggaaacc cgttgaaccc cattcgtgct agggattggg gcttgcaatt
gttccccatg aacgaggaat tcccagtaag cgcgagtcat cagctcgcgt tgattacgtc
cctgcccttt gtacacaccg cccgtcgcta ctaccgatcg ctccagttaa tgagctgttc
ggattggtcc cgtaggccgc ctttcggggt ggctctcggc gtgccgagaa gatgcgcaaa
ttgaccggag tagaggaagt aaaagtcgta acaaggtatc c

Referenz: National Center of Biotechnology Information (NCBI; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)